Monthly Archives: maj 2016

Færdigt arbejde

Vi kan hjelpe dig med diverse arbejde efter levering.

Vilkår og betingelser

Dette websted drives af eller på vegne af Sydthy Mørtelværk (“kaldet “Sydthy Mørtelværk”,”vi” “vores” og “os”). Sydthy Mørtelværk registrerede adresse er:

Sydthy Mørtelværk ( Oddesundvej 294, 7760 Hurup Thy – Danmark )

Velkommen til Sydthy Mørtelværk´s hjemmeside:

Velkommen til Sydthy Mørtelværk´s hjemmeside. Sydthy Mørtelværk er ejet af Sydthy mørtelværk. Vores hjemmeside tilbyder dig information og ressourcer om os, vores forretning, vores produkter og andre værktøjer og tjenester. Læs venligst disse brugsvilkår grundigt før du bruger denne hjemmeside. Din adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt disse brugsvilkår og andre gældende love. Din adgang til eller brug af denne hjemmeside udgør din accept af at være bundet af disse vilkår og betingelser for brug. Hvis du ikke accepterer disse brugsvilkår, skal du ikke bruge denne hjemmeside. Du bedes gennemgå disse brugsvilkår periodisk da disse brugsvilkår kan ændre sig og Sydthy Mørtelværk

Din alder og accept af disse brugsvilkår:

Brug af denne hjemmeside er kun tilgængeligt for personer, der kan indgå juridisk bindende kontrakter. Personer, der er inkompetente eller juridisk ikke er i stand til at indgå en juridisk bindende kontrakt er ikke berettiget til at bruge hjemmesiden. Du accepterer og anerkender, at du: (i) har læst og forstået og betingelsesløst accepteret disse brugsvilkår, som ændres fra tid til anden, (ii) giver samtykke til brug af elektronisk kommunikation med henblik på indgåelse af kontrakter, og bekræfter vilkår fra Lagerbutik (i) giver samtykke til elektronisk levering af meddelelser, politikker og transaktions optegnelser der blev igangsat eller afsluttet af dig online, og (vi) erkender, at du har adgang til den nødvendige software og hardware til at modtage elektroniske optegnelser fra Sydthy Mørtelværk i forbindelse med transaktioner der blev igangsat eller afsluttet af dig online. Hvis du ikke kan indgå en juridisk bindende kontrakt, vil vi kun acceptere din brug af dette hjemmeside, hvis dine forældre eller værge accepterer disse brugsvilkår.

Ændringer i disse brugsvilkår eller hjemmesiden:

Lagerbutik kan ændre disse brugsvilkår eller hjemmesiden når som helst uden noget krav om at give besked til dig andet end ved at offentliggøre ændringerne på denne hjemmeside. Disse ændringer vil blive effektueret ved Lagerbutiks offentliggørelse af disse ændringer på hjemmesiden. Du accepterer, at Lagerbutik ikke vil være ansvarlig over for dig hvad angår eventuelle ændringer eller ophævelse, helt eller delvis, af brugsvilkårene for denne hjemmeside. Din videre brug af hjemmesiden efter disse ændringer vil udgøre din accept af ændringerne i brugsvilkårene eller denne hjemmeside.

Opsigelse:

Du kan afbryde brugen af hjemmesiden til enhver tid. Sydthy Mørtelværk forbeholder sig ret til efter eget skøn at opsige, pålægge yderligere betingelser for eller begrænse din brug af alle eller en del af denne hjemmeside uden grund, uden varsel og uden ansvar over for dig eller nogen anden. Disse brugsvilkår der vedrører din brug af Lagerbutiks intellektuelle ejendoms rettigheder, godtgørelse og ansvars begrænsning vil overleve enhver opsigelse, udløb eller efterfølgende ændring af disse brugsvilkår.

Intellektuel ejendom:

Du anerkender, at alle virksomheds oplysninger, kode, indhold, tegninger, grafik, information, logoer, meta data, meta tags, marketings oplysninger, sideformat og stil, sætninger, billeder, produktbeskrivelser, produktanmeldelser, figurer, tekst og varemærker og alle intellektuelle ejendoms rettigheder og god tro forbundet hermed (samlet benævnt “hjemmesidens indhold”) er ejet af Lagerbutik og Lagerbutik forbeholder sig alle rettigheder i og til hjemmesidens indhold. Medmindre det udtrykkeligt er tildelt dig i henhold til disse brugsvilkår, giver Lagerbutik dig ikke nogen rettighed, ejendoms bevis eller interesse i eller til hjemmesidens indhold. Du vil ikke slette, fjerne eller på anden måde ændre meddelelser om ophavsret, varemærker eller anden navne beskyttet tekst der findes i eller på hjemmesidens indhold. Du vil ikke påbegynde retslige procedurer for at bringe i fare, begrænse eller blande dig på nogen måde i Sydthy Mørtelværk´s ejerskab af hjemmesidens indhold. Lagerbutik forbeholder sig eneret efter eget skøn til at fremsætte krav mod tredjeparter for krænkelse eller uretmæssig tilegnelse af sine intellektuelle ejendoms rettigheder til indhold på hjemmesiden. Hjemmesiden kan indeholde indhold, der ejes eller licenseres af tredjeparter. Alle restriktioner, der er fastsat i disse brugsvilkår gælder også for al hjemmesidens indhold, der ejes eller licenseres af tredjeparter.

Tildeling af Licens:

Underlagt de begrænsninger, der defineres i disse brugsvilkår, tildeles du en midlertidig, ikke-eksklusiv, uoverdragelig, betinget, begrænset ret til adgang og brug af hjemmesiden udelukkende til formålet med dit eget ikke-kommercielle brug for at gennemgå oplysninger om Sydthy Mørtelværk og Sydthy Mørtelværk´s produkter og levere indhold om Sydthy Mørtelværk´s produkt, hvor tilladt.

Licensrestriktioner:

Du vil ikke, tillade, hjælpe eller instruere nogen tredje person til at: (i) udtrække, separere, fjerne eller på anden måde kopiere indhold på hjemmesiden, (i) adskille, dekompilere, reverse engineer eller på anden måde konvertere en del af hjemmesidens indhold til kilde kode eller en menneske-opfattelig form, (i) at tilpasse, ændre eller skabe afledte værker fra hjemmesidens indhold, (vi) distribuere, behæfte, lease, udleje, sælge, udsende, overføre eller på anden måde disponere over hjemmesidens indhold, helt eller delvist, eller (v) bruge hjemmesidens indhold til andre formål end dem som er udtrykkeligt anført nedenfor.

Din konto på denne hjemmeside:

Under visse omstændigheder kan vores hjemmeside give dig mulighed for at give din mening og feedback vedrørende vores produkter, og du kan få særlige priser for at deltage i marketingkampagner efter Lagerbutiks eget skøn. Til gengæld kan du blive bedt om at oprette et brugernavn og adgangskode til din brug. Vælg et ikke-indlysende kodeord og opbevar dit brugernavn og adgangskode med omhu; lad ikke nogen anvende dine login-oplysninger til at få adgang til hjemmesiden og ændr din adgangskode regelmæssigt. Du accepterer straks at underrette Lagerbutik i tilfælde af uautoriseret brug af dine login-oplysninger. Sydthy Mørtelværk er ikke ansvarlig for tab eller erstatningsansvar som følge af uautoriseret brug af dine login-oplysninger med eller uden din viden. Du er fuldt ud ansvarlig for alle aktiviteter, der sker ved brug af dine login-oplysninger. Sydthy Mørtelværk forbeholder sig ret til at træffe foranstaltninger, de finder nødvendige for at garantere sikkerheden af hjemmesiden, og din konto, herunder uden begrænsning, opsigelse af din konto, ændring af din adgangskode eller anmodning om yderligere godkendelses oplysninger fra dig. Sydthy Mørtelværk lover ikke eller garanterer ikke at dine personlige oplysninger er fri for sikkerhedtrusler eller andre sårbarheder. Se venligst Sydthy Mørtelværk fortrolighedpolitik for vilkårene for behandling og brug af dine oplysninger. Sydthy Mørtelværk forbeholder sig ret til at opsige din konto, hvis Sydthy Mørtelværk skønner at din konto har været inaktiv i en længere periode.

Dit indhold på denne hjemmeside:

For at lægge indhold ind på hjemmesiden, skal du oprette en konto og blive en registreret bruger. Når du lægger eller indsender information til hjemmesiden, accepterer du at give sande, nøjagtige, aktuelle og korrekte oplysninger og straks at opdatere oplysningerne så de er sande, nøjagtige og aktuelle. Hvis du oplyser nogen oplysninger, der er eller som Sydthy Mørtelværkmed rimelighed mener er usandt eller unøjagtig, kan Sydthy Mørtelværk redigere, fjerne eller nægte sådanne oplysninger og suspendere eller opsige din adgang til din konto. Sydthy Mørtelværk gennemser ikke på forhånd indhold, som du eller andre brugere lægger ind på hjemmesiden og hjemmesiden fungerer blot som et forum hvor brugerne kan diskutere Lagerbutiks produkter. Lagerbutik garanterer ikke, at oplysningerne er sande, nøjagtige eller aktuelle eller på anden måde falske, misvisende, ukorrekte, bedrageriske, vildledende eller ulovlige. Medmindre andet er fastsat i Lagerbutiks fortrolighedpolitik, accepterer du, at enhver kommunikation, der transmitteres til alle via hjemmesiden eller ophavs retligt beskyttede værker lagt ind på hjemmesiden af dig, herunder, uden begrænsning, spørgsmål, kommentarer, forslag, anmeldelser, beskrivelser, ideer, planer, noter, tegninger, konfigurationen, specifikationer, indkøbs ordrer, tilbud eller anmodninger om tilbud, data om ydeevne, kontooplysninger eller andet materiale, data eller oplysninger, er ikke-fortrolige, og ved at lægge ethvert indhold eller oplysninger ind på hjemmesiden, giver du Lagerbutik en ikke-eksklusiv, ikke-genkaldelig, verdensomspændende ret til at bruge dine indsendte oplysninger og indhold
på hvilken som helst måde eller i hvilket som helst medie, herunder retten til at adaptere, ændre, skabe afledte værker, underlicensere og kommercialisere uden kompensation til dig. Din brug af hjemmesiden udgør dit samtykke til, at give Sydthy Mørtelværk lov til at gemme indhold oprettet af dig, herunder dine personlige oplysninger på Sydthy Mørtelværk´s værts computere. Du accepterer også at iagttage og følge de følgende opsætnings regler:

 • Du må ikke udgive dig for nogen anden.
 • Undlad at indsende indhold, der indeholder oplysninger, der er urigtige, vildledende, unøjagtige, bedrageriske, vildledende eller som opfordrer til ulovlige aktiviteter.
 • Undlad at indsende dine personlige oplysninger eller anmode om personlige oplysninger fra andre brugere af hjemmesiden.
 • Undlad at indsende indhold eller oplysninger i strid med nogen love.
 • Undgå at fornærme eller krænke andre brugere af hjemmesiden. Undlad at indsende indhold, der er stødende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, skadeligt, chikanerende, truende, hadefuldt, misbrugende, vulgært, obskønt, pornografisk eller seksuelt eksplicit.
 • Indsend kun konstruktive oplysninger. Kom ikke med spekulationer om eller indsend ikke rygter om Lagerbutik, Lagerbutiks produkter eller andre brugere.
 • Undlad at indsende oplysninger, som du ikke ejer eller kontrollerer alle rettigheder til. Du er ansvarlig for al indhold som du indsender.

Beskyttelse af personlige oplysninger:

Vores fortrolighedspolitik beskriver indsamlingen og brugen af oplysninger på denne hjemmeside. Læs vores fortrolighedspolitik forud for enhver anvendelse af denne hjemmeside.

Brugerklage over indhold:

I tilfælde af at stødende indhold eller oplysninger vises på hjemmesiden, skal du underrette Sydthy Mørtelværk skriftligt om det stødende indhold. Sydthy Mørtelværk vil gøre alt hvad de kan for at efterforske alle påstande om stødende indhold, der overtræder brugsvilkårene, men Lagerbutik repræsenterer ikke eller garanterer ikke, at Sydthy Mørtelværk vil træffe foranstaltninger i forbindelse hermed.

Meddelelse vedrørende påstand om overtrædelse:

Hvis du mener, at dit arbejde er blevet uretmæssig kopieret og indsendt til hjemmesiden, bedes du forsyne Sydthy Mørtelværk med dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, en fysisk eller elektronisk gengivelse af din underskrift, en beskrivelse af dit ophavs retligt beskyttede værk, en beskrivelse af placeringen af dit ophavs retligt beskyttede værk på hjemmesiden og en erklæring fra dig underlagt straf for mened, om at ovenstående oplysninger er korrekte, og at du er indehaver af ophavsretten eller på anden måde er bemyndiget til at handle på vegne af indehaveren af ophavsretten.

Meddelelser for klager:

Send alle juridiske meddelelser i henhold til disse brugsvilkår til:

Sydthy Mørtelværk

Oddesundvej 294, 7760 Hurup Thy – Danmark

Hjemmesidens sikkerhed:

At kompromittere sikkerheden på hjemmesiden er forbudt og kan resultere i straffe-og civilretsligt ansvar. Sydthy Mørtelværk kan undersøge sikkerheds kompromitterende aktiviteter og vil kontakte og samarbejde med de rets håndhævende myndigheder hvis en forbrydelse muligvis har fundet sted. Lagerbutik anser følgende aktivitet som forsøg på at kompromittere sikkerheden af hjemmesiden: uautoriseret adgang til oplysninger om Lagerbutiks server-computer eller systemer såsom sonder, skanninger, eller sårbarhedtest af hjemmesiden, by pass eller omgåelse af hjemmesidens godkendelses foranstaltninger, forstyrrelse af service til alle slutbruger, forstyrrelse af eller manipulation med hjemmesidens værts computer eller netværk hvilket muliggør forbindelse med eller til hjemmesiden, forsøg på at overbelaste Sydthy Mørtelværk´s værts computer eller netværk, ændring af eller kloning af pakkehadere, e-mail -header eller meddelelses-headere.

Sydthy Mørtelværk´s brug og opbevaring af oplysninger:

Sydthy Mørtelværk kan oprette standard praksis og begrænsninger vedrørende brugen af hjemmesiden, herunder hvilken type bruger-indsendt indhold der er tilladt på hjemmesiden, det maksimale antal dage brugeroprettet indhold kan vises, være tilgængeligt eller blive opbevaret af Lagerbutik eller det maksimale antal e-mails en konto kan sende eller modtage e-mails, og den maksimale diskplads der tildeles den enkelte slutbruger. Lagerbutik har intet erstatningsansvar for bevarelse eller sletning af indhold eller personlige oplysninger som vedligeholdes af hjemmesiden eller på anden måde blev givet af dig til Lagerbutik gennem brug af hjemmesiden. Lagerbutik forbeholder sig ret til at ændre sin brug og opbevaring af indhold og oplysninger fra tid til anden.

Links til tredjeparters hjemmesider:

Denne hjemmeside kan linke til andre hjemmesider der ejes eller drives af tredjeparter. Disse links er udelukkende for din information og bekvemmelighed. Lagerbutik har ingen kontrol over disse tredjeparters hjemmesider. Lagerbutik fremsætter ingen løfter hvad angår sikkerhed, indhold, nøjagtighed, relevans eller ethvert andet aspekt af sådanne reklamer eller tredjeparters hjemmesider med forbehold for hovedreglen i ovenstående: (i) Lagerbutik godkender ikke de reklamer eller organisationer der sponsorerer linkede hjemmesider og godkender ikke de synspunkter, eller de produkter/tjenester, der udbydes heri (ii) Lagerbutik autoriserer ikke og kan ikke tillade brug af ophavsretligt beskyttet materiale, der er indeholdt i sådanne reklamer og linkede hjemmesider, og (iii) Lagerbutik er ikke ansvarlig for transmissioner, som du kan modtage fra sådanne linkede hjemmesider. På grund af internettets natur, garanterer vi ikke, at adgang til sådanne linkede hjemmesider eller nogen af deres sider, vil være uafbrudt eller fejlfri.

reklamer:

Nogle af de tjenester, faciliteter eller funktioner på hjemmesiden understøttes af reklameindtægter og hjemmesiden kan vise annoncer og reklamer. Disse reklamer kan være målrettet mod indholdet af information der opbevares på hjemmesiden, forespørgsler, der fremsættes via hjemmesiden eller andre oplysninger. Måden, formen og omfanget af reklamering af Lagerbutik på hjemmesiden kan ændres uden særlig varsel. Som modydelse for Sydthy Mørtelværk´s tildeling til dig af begrænset og betinget adgang til og brug af hjemmesiden, og indholdet heri, accepterer du, at Sydthy Mørtelværk kan placere sådanne reklamer på hjemmesiden.

Produktordrer:

Alle indkøbs ordrer på produkter som er bestilt af dig gennem denne hjemmeside er underlagt Lagerbutiks accept og tilgængelighed en af produktet eller som ellers fastsat ved lov. Sydthy Mørtelværk forbeholder sig ret til at nægte at acceptere eller annullere enhver købs ordre uden grund og uden ansvar over for dig eller nogen anden. Alle indkøbs ordrer for produkter er underlagt Sydthy Mørtelværk´s salgs vilkår og disse brugsvilkår vil ikke have forrang over hvilke som helst salgs vilkår. Sydthy Mørtelværk fraskriver sig alle garantier i forbindelse med ethvert produkt eller tjenesteydelse der ikke er specificeret i henhold til salgs vilkårene. Prisfastsættelsen, funktionalitet og specifikationer for alle Sydthy Mørtelværk produkter og tjenester, herunder dem, der vises på denne hjemmeside, er angivet i den respektive Sydthy Mørtelværk prisliste, produktdokumentation eller tjenestedokumentation. Ingen beskrivelse af funktioner eller funktionalitet af produkterne på denne hjemmeside vil erstatte eller have forrang over, en sådan produktdokumentation. Hvis Sydthy Mørtelværk nægter at acceptere eller annullere din købs ordre efter din betalings metode er blevet opkrævet eller på anden måde modtaget af Sydthy Mørtelværk , vil Sydthy Mørtelværk , efter eget valg og eget skøn, ændre betalings metoden eller udstede dig en refundering.

Håndhævelse:
Sydthy Mørtelværk forbeholder sig ret til at håndhæve disse brugsvilkår efter Sydthy Mørtelværk eget skøn. Sydthy Mørtelværk kan udstede advarsler, suspendere eller opsige brug eller adgang til hjemmesiden, redigere bruger-indsendt indhold og oplysninger, retsforfølge eller anlægge sag for overtrædelse af disse brugsvilkår. Sydthy Mørtelværk´s manglende håndhævelse af enhver rettighed eller bestemmelse i disse brugsvilkår vil ikke udgøre en frafald else af en sådan rettighed eller bestemmelse. Hvis nogen rettighed eller bestemmelse anses for værende ulovlig eller ugyldig, så vil bestemmelsen blive anset for værende adskillelig fra disse brugsvilkår og vil ikke påvirke gyldigheden eller rets kraften af de resterende vilkår. Disse vilkår vil blive styret og fortolket i henhold til lovgivningen i Danmark

Erstatning:
Du accepterer at friholde, forsvare og skadesløsholde uden begrænsning, Sydthy Mørtelværk , dets moderselskab, aktionærer, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere og leverandører fra og mod alle krav, tab, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger, herunder, uden begrænsning. advokatsalærer, som følge af eller på nogen måde relateret til din brug af denne hjemmeside, herunder uden begrænsning ethvert indhold indsendt eller på anden måde skabt af dig. Denne forpligtelse vil overleve ophør eller ændring af disse brugsvilkår.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTI:

Hjemmesiden og informationen og indholdet, leveres af Sydthy Mørtelværk “AS IS” og uden garanti af nogen art. Bortset fra hvad der er forbudt ved lov, fraskriver Sydthy Mørtelværk sig alle garantier af enhver art, herunder, men ikke begtensæt til, stiltiende garantier for salgabhed og egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. Sydthy Mørtelværk lover ikke eller garanterer ikke at hjemmesiden vil  være uafbrudt  eller fejlfri, at alle mangler vil blive rettet eller at denne hjemmeside eller server som  gør hjemmesiden tilgængelig er fejlfri eller fri for  nogen sikkerhedkompromitterende mekanismer. Sydthy Mørtelværk giver ingen  garanti eller løfter vedrørende brugen af oplysningerne eller indholdet på denne hjemmeside hvad angår deres korrekthed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, sandhed, anvendelighed,pålidelig hed eller andet.

ANSVARSBEGRÆNSNING:

Sydthy Mørtelværk kan ikke gøres ansvarlig for nogen nogen direkte, specielle, tilfældige, indirekte eller følgeskader som følge af brug af eller manglende evne til at bruge denne hjemmeside eller ydeevnen eller adfærd hos hos andre brugere af denne hjemmeside, selvom Sydthy Mørtelværk er bekendt med muligheden for sådanne skader. DU tager det fulde ansvar for din brug af hjemmesiden. Dit eneste rets middel mod Sydthy Mørtelværk grundet utilfredshed med hjemmesiden eller indholdet, er at stoppe med at bruge hjemmesiden. men hvis Sydthy Mørtelværk bliver fundet ansvarlig over for dig for eventuelle skader eller tab, som på hvilken som helst måde er forbundet med din brug af denne hjemmeside eller indhold, vil Sydthy Mørtelværk´s ansvar ikke overstige Kr. 100,00.

Adskillelighed:

Hvis nogen del af disse brugsvilkår anses for værende ulovlige eller ikke kan håndhæves af en kompetent domstol, skal en sådan bestemmelse anses for værende adskillelig fra de øvrige dele af disse brugsvilkår og kan ikke påvirke eller forringe gyldigheden af håndhævelsen af de øvrige bestemmelser i disse brugsvilkår. Hvis nogen del af disse brugsvilkår anses for værende urimelige af en kompetent domstol, skal sådanne vilkår begrænses i det omfang der betragtes som rimelig og fortsætte med at være gyldig og kunne håndhæves.

Accept af Cookies

Accept af Cookies på lagerbutik.eu og stmv.dk
Oplysninger om dit besøg på hjemmesiden gemmes på din harddisk i form af en cookie.
En cookie er en tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver (fx fra vore’s hjemmeside) og gemmes på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra.
Hvis du vil benytte Sydthy Mørtelværks Netbutik, er det nødvendigt, at du accepterer sessions-cookies.
Hvis du vælger cookies helt fra, vil der også være en række andre services på hjemmesiden, du ikke kan benytte.
Sydthy Mørtelværk bruger cookies til:
At genkende dig fra besøg til besøg
At gennemføre din bestilling i Netbutik
At give dig mulighed for at benytte funktionen “Gem mine seneste oplysninger.
Kun at vise dig pop ups med forklarende tekst, du ikke har set før.
I forbindelse med konkurrencer, hvor det kun er tilladt at deltage én gang for hver person
At opsamle statistik for trafikkilder og besøg på stmv.dk og lagerbutik.eu for at gørelagerbutik.eu mere imødekommende
At gennemføre spørgeskemaundersøgelser til forbedre kundetilfredshed
Sydthy Mørtelværk anvender forskellige løsninger til at forbedre websitet, og disse bruger også cookies for at fungere. Ingen af løsningerne gemmer personlige eller personhenførbare oplysninger. Du kan læse mere om løsninger på denne side.
I henhold til bekendtgørelse om cookies skal vi indhente samtykke til alle cookies der ikke er teknisk nødvendige for at søge og købe varer på lagerbutik.eu – Det betyder at du som bruger giver accept til brugen af cookies som er beskrevet på denne sid og har valget til at blokere og frasige dig brugen af disse cookies.
Her er en oversigt over hvilke løsninger lagerbutik anvender til at forbedre brugeroplevelsen og servicere vores kunder bedre.
Cookies som anvendes på stmv.dk og lagerbutik.eu
På lagerbutik.eu bruger vi cookies til at forbedre vores indhold og struktur ved at se på statistik for hvilke sider der besøges, så vi opdager indhold som måske er svært sat finde og gøre det lettere at finde for brugerne. Alt er anonymiseret og vi kan ikke koble data opsamlet via cookies med anden information om dig.
Webanalyse-cookies
Til løbende at forbedre våres websider indsamles en anonymiseret statistik med et webanalyseværktøjet, Google Analytics, som gemmer cookies med et anonymt tilfældigt generet brugernummer. Formålet med cookies er at tælle antallet af besøg fra forskellige browsere/computere. Google Analytics gemmer også cookies med oplysning om trafikkilden til et besøg, og om der er foretaget en søgning efter billetter på lagerbutik.eu. Alle Google analytics cookies har et navn der indeholder ‘UTM’, og du kan se den fulde beskrivelse af Google Analytics cookies her – (på engelsk)
Du kan fravælge brugen af Google Analytics Cookies her
Online Marketing Cookies
vi afvikler med jævne mellemrum annoncer på internettet og det måles også med cookies, så vi og vores mediebureau kan tælle antal klik, besøg og effekten i det hele taget af at annoncere på internettet. Vi bruger i den forbindelse en Ad serving løsning der hedder Google Doubleclick. Denne løsning sætter en anonym cookie ved besøg på udvalgte steder på våres websteder og når der vises og klikkes på våre bannere på internettet. Alle data der gemmes er anonyme. Du kan styre og fravælge hvordan du vil acceptere eller afvise disse cookies via Googles privacy værktøjer som findes på denne side (på engelsk)
Cookies til test af forskelligt indhold
Vi vil gerne vide om de ændringer vi foretager på vores websites rent faktisk også gør det lettere at være kunde og besøgende. Det kan vi undersøge ved at lade en del af de besøgende se en variant af en webside, men en anden del ser siden uden ændringer. Herfra kan vi med en testløsning se hvilke version af websiden der opfylder vores krav om brugervenlighed. Vi bruger en løsning der Visual website Optimizer som gemmer cookies som kan ses på denne liste (på engelsk).
Sådan kan du blokere eller slette cookies
Vi håber, du ønsker at acceptere brugen af cookies på våres websteder, så vi kan give dig den bedst mulige service.
Hvis du alligevel ikke ønsker at modtage cookies, kan du slette cookies i din webbrowser ved at følge en af nedenstående vejledninger.
Vejledninger i at slette cookies fra de mest almindelige browsere:
Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer
Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox browser
Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser
Vejledning i at slette cookies på Opera browser (på engelsk)
Vejledning i at slette flash cookies (gælder alle browsere – på engelsk)
Baggrund for accept af cookies
I 2011 blev der indført nye regler for brugen af cookies og hvordan brugere skal acceptere denne brug – her kan du læse den fulde bekendtgørelse om cookies:
Cookiebekendtgørelse

Fortrolighedspolitik

Dette websted drives af eller på vegne af

Sydthy Mørtelværk. (“kaldet “Lagerbutik”,”vi” “vores” og “os”). Sydthy Mørtelværk registrerede adresse er:

Lagerbutik
Oddesundvej 294
7760 Hurup Thy
Danmark

Indledning:

Lagerbutik giver dig denne fortrolighedspolitik for at forklare dig, hvordan Lagerbutik indsamler, bruger og beskytter dine personlige oplysninger, når du besøger Lagerbutiks hjemmesider, og når du bruger Lagerbutiks produkter. Lagerbutik respekterer dit privatliv og er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger. Denne fortrolighedspolitik blev sidst opdateret den 01. December 2011. Ved at bruge denne hjemmeside, giver du dit samtykke til vores fortrolighedspolitik og Lagerbutiks brugsvilkår. Læs venligst denne fortrolighedspolitik og brugsvilkårene grundigt inden du bidrager med oplysninger til denne hjemmeside.

Indsamling og brug af dine personlige oplysninger:

De eneste personlige oplysninger om dig der indsamles fra hjemmesiden er de personlige oplysninger, som du giver til os.

Lagerbutik kan bruge dine personlige oplysninger, som du giver til os, under oprettelsen af en konto på vores hjemmeside på følgende måder:

 1. Få dit navn med henblik på at kommunikere med dig og identificere dig som bruger af hjemmesiden.
 2. Bekræfte din alder som ældre end 13.
 3. Bekræfte din alder som ældre end 18, eller at du har fået dine forældres eller værges tilladelse til at bruge hjemmesiden.
 4. Sende dig et katalog.
 5. Sende dig meddelelser på din anmodning.
 6. Give dig lov til at deltage i en reklamekampagne eller anden hjemmesidefunktion.
 7. Tilpasse og/eller personalisere din kommunikation og shopping-oplevelse hos Lagerbutik.
 8. Tage os bedre af dine kundebekymringer og klager.
 9. Holde dig orienteret om Lagerbutiks kommende produktudgivelser, medmindre du ellers fravælger disse meddelelser.

Lagerbutik kan bruge dine personlige oplysninger som du giver os, i løbet af indkøbsprocessen, på følgende måder:

 1. Bekræfte dit brug af et gyldigt kreditkort.
 2. Behandle din betaling via et kreditkort.
 3. Sende dig de produkter, du har købt.

Afmelding, fjernelse eller ændring af dine personlige oplysninger:

Lagerbutik forstår, at du kan ændre din mening om vores brug af dine personlige oplysninger i fremtiden. Lagerbutik tilbyder flere måder hvorved du kan informere os om dine personlige fortrolighedspræferencer:

 1. Alle e-mails og nyhedsbreve vil give en beskrivelse af, hvordan du kan bede os om at stoppe med at sende dig e-mails og nyhedsbreve.
 2. På ethvert tidspunkt, kan du sende os en e-mail på adressen nedenfor.
 3. På ethvert tidspunkt kan du ringe til vores kundeservicenummer, og anmode om, at du gerne vil ændre dine marketingspræferencer.
 4. For at ændre eller helt at slette de oplysninger du har givet under registreringen, skal du venligst logge ind for at lave ændringer på din profil.

Bemærk venligst, at hvis du har afmeldt vores kommunikation til dig, på grund af vores interne behandlingskrav, kan du modtage meddelelser, der allerede er i produktion. Hvis du anmoder om at dine registreringsoplysninger bliver slettet, eller hvis du afmelder kommunikation, kan vi opretholde oplysninger om salgstransaktioner eller tjenesteforespørgsler til fremtidig tjeneste og registreringsformål.

Ikke-personlige oplysninger

Du kan få adgang til og bruge forskellige funktioner på vores hjemmeside uden at skulle give nogen oplysninger af personlig art (personlige oplysninger, der er beskrevet nedenfor).

Vi kan automatisk registrere sådanne oplysninger til at spore besøg på vores hjemmesider, så vi kan indsamle statistikker, der viser antallet og hyppigheden af besøgende på vores hjemmeside og dets individuelle sider; sådanne statistikker kan omfatte din web-forespørgsel, internet protokol-adresse, browser-type, browser-sprog, samt dato og tidspunkt for din forespørgsel. Vi kan forstørre eller sammenflette dine oplysninger der er indsamlet fra vores hjemmeside med oplysninger fra tredjeparter med henblik på markedsføring af produkter eller tjenester til dig.

Vi kan desuden, præsentere links i et format, der gør os i stand til at holde styr på, om disse links er blevet fulgt.

Cookies:

Lagerbutik kan bruge cookies til at forbedre din oplevelse med vores hjemmeside. Lagerbutik kan bruge cookies til at forbedre Lagerbutiks forståelse for det du kan lide og ikke kan lide ved vores hjemmeside, tilpasse hjemmesiden til din tidligere brug og generelt forbedre alle kundebehov og interesser.

Lagerbutik kan desuden bruge cookies til at placere annoncer om Lagerbutiks produkter, samt produkter og tjenester fra tredjeparter, på vores hjemmeside samt andre hjemmesider. Denne indsats vil blive bistået af tredjeparter.

Disse tredjeparts-virksomheder kan bruge cookies og andre teknologier såsom sporingsbilleder eller kodning til at måle effektiviteten af vores annoncer og for at bestemme visning af indhold og reklamer baseret på dine interesser. Tredjeparter kan indsamle og bruge anonyme oplysninger om dit besøg på vores og andre hjemmesider. Oplysningerne der indsamles af disse cookies og anvendes af tredjeparter er altid anonyme og gør det ikke muligt for nogen tredjepart at identificere dig individuelt eller at kontakte dig direkte.

En cookie er en lille flytbar datafil, der gemmes af din webbrowser på din computer. Du kan vælge at få din computer til at advare dig, hver gang en cookie bliver sendt eller du kan vælge at deaktivere alle cookies. Generelt kan cookies ikke bruges til at køre programmer eller aflevere virusser til din computer og udgør ikke en trussel mod en brugers computer. Men vi kan ikke kontrollere, og ej heller skal vi være ansvarlige for nogen ondsindet brug af disse cookies af eventuelle tredjeparter. Du har mulighed for at acceptere eller afvise cookies. Det gør du via dine webbrowser-indstillinger. Hvis du slår cookies fra, vil du ikke have adgang til mange funktioner, der gør din hjemmesideoplevelse mere effektiv, og nogle af vores tjenesteydelser vil ikke fungere korrekt. Du kan også slette cookies fra din computer.

Interaktive områder:

Brugere kan tillades adgang til visse interaktive områder af hjemmesiderne såsom at komme med kommentarer, feedback og anmeldelser af produkter og tjenester. Du skal være opmærksom på, at vi ikke overvåger eller har kontrol over nogen oplysninger der gives frivilligt inden på disse interaktive områder og er ikke ansvarlige for skadelig eller uhensigtsmæssig brug af disse oplysninger af eventuelle tredjeparter.

Oplysning og deling af dine oplysninger:

Lagerbutik udlejer, sælger eller videregiver ikke dine kontaktoplysninger til nogen tredjeparter til nogen tredjeparts formål. Lagerbutik kan dele dine kontaktoplysninger og personlige oplysninger med Lagerbutiks datterselskaber under samme kontrol som Lagerbutik har tilladelse til i henhold til denne fortrolighedspolitik. Lagerbutik kan leje, sælge eller videregive anonyme oplysninger om dig fra dine personlige oplysninger eller kontaktoplysninger til tredjeparter til tredjeparts egne formål.

Lagerbutik kan give dine kreditkortoplysninger til Lagerbutiks bank eller kreditkort-behandler, udelukkende med henblik på at behandle din betaling. Lagerbutik kan også dele dine oplysninger med leveringstjenester for at sende dig produkter. I sjældne tilfælde kan vi give specifikke oplysninger efter anmodninger fra det offentlige, som svar på en retskendelse, når det kræves ved lov, for at håndhæve vores hjemmesidepolitikker, eller for at beskytte vores eller andres rettigheder, ejendom, eller sikkerhed. Vi kan også dele oplysninger med virksomheder der bistår i bedrageribeskyttelse eller undersøgelse.

I tilfælde af at Lagerbutik omstruktureres eller overføres til en tredjepart, kan dine personlige oplysninger blive overført til efterfølgeren af Lagerbutik til formålene i denne fortrolighedspolitik og underlagt vilkårene i denne fortrolighedspolitik.

Beskyttelse af dine oplysninger:

Lagerbutik bruger utallige teknologiske sikkerhedsforanstaltninger til at bevare sikkerheden af dine oplysninger, herunder uden begrænsning, krypteringsteknologier og autentificeringsværktøjer. Dine personlige oplysninger er indeholdt bag sikre netværk og er kun tilgængelige for et begrænset antal personer, der har et behov for at få adgang til dine personlige oplysninger med henblik på at styre vores hjemmeside og give dig oplysninger, som du har bedt om. Alle ordrer bestilles via en sikker server. Vær opmærksom på, at ingen elektronisk dataoverførsel over internettet kan være 100% sikker. Vi anbefaler, at du tager alle rimelige foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger, også ved hjælp af alternative brugernavne, adgangskoder og andre ikke-personlige identificerbare oplysninger, som adskiller sig fra de oplysninger, du bruger til at få adgang til følsomme konti.

Overførsel af dine oplysninger i udlandet:

Hvis du befinder dig uden for Danmark, kan Lagerbutik overføre dine oplysninger til Lagerbutiks datterselskaber under samme kontrol som Lagerbutik eller til andre udbydere uden for dit land eller område. Lagerbutik forvalter sin hjemmeside fra Danmark. Lagerbutik erkender, at databeskyttelseslove og andre love i Danmark måske ikke er lige så omfattende som dem der eksisterer i dit land eller område, og Lagerbutik vil tage initiativer til at sikre, at dine fortrolighedsrettigheder respekteres. Lagerbutik indvilliger i at foretage følgende handlinger på dine vegne: have særlige sikkerhedsforanstaltninger på plads for at beskytte dine oplysninger på en effektiv og passende måde, Lagerbutik vil kræve at dets Danmark-baserede datterselskaber underskriver en kontrakt der sikrer beskyttelse af dine personlige oplysninger og angive specifikke krav som Danmark-baserede datterselskaber skal opfylde og overvåge igangværende overholdelse af de definerede sikkerhedsforanstaltninger.

Beskyttelse af børns personlige oplysninger:

Vi respekterer privatlivets fred for børn. Vores hjemmeside er ikke designet til at tiltrække et publikum yngre end 13. Vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra børn under 13 år.

Særlig bestemmelse for beboere i Californien:

Under Californiens love, kan beboere i Californien anmode om oplysninger fra Lagerbutik hvorvidt Lagerbutik har oplyst en persons personlige oplysninger til eventuelle tredjeparter til de tredjeparters direkte markedsføringsformål. Lagerbutik vil ikke sælge eller dele dine personlige oplysninger med ikke-Lagerbutik virksomheder til deres direkte markedsføringsformål uden dit samtykke. Beboere i Californien som ønsker at anmode om yderligere oplysninger om vores overholdelse af disse love eller som har spørgsmål eller bekymringer om vores fortrolighedspraksis og politikker er velkomne til at kontakte os.

Udlevering af en kopi eller opdatering af dine personlige oplysninger:

Du kan skrive til Lagerbutik når som helst for at få udleveret de personlige oplysninger, som Lagerbutik har om dig eller ændre alle personlige oplysninger som Lagerbutik har i sin besiddelse som er forkerte. Fortæl os venligst, hvilke oplysninger du ønsker at modtage fra os, eller hvilken oplysning der er forkert, og vi vil svare dig. Din anmodning skal indeholde dit navn og bevis på din identitet.

Spørgsmål og feedback:

Vi tager os glædeligt af dine spørgsmål, kommentarer og bekymringer om privatlivets fred. Send os venligst enhver feedback vedrørende privatlivets fred, eller ethvert andet spørgsmål.

Meddelelse og kontaktoplysninger:

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, kan du e-maile os eller kontakte os på:

VIA E-MAILS:
info@stmv.dk 

SKRIFTLIGT:
Sydthy Mørtelværk
Oddesundvej 248
7755 Bedsted THy – Danmark

Brugsvilkår:

Besøg også vores sektion med brugsvilkår, der forklarer andre vilkår for brugen af vores hjemmesider.

Om levering og betaling

Vigtigt! Ikke alle leverings metoder er gratis.

Gratis levering gælder for nedenstående leverings metoder, mængder og steder:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os for yderligere information.

levering.:

Levering 1 til 12 bigbags på paller  med  Kran

Varerne kommer med  lastbil med kran

prisen inkluderer 1 – 12 paller 

Express levering samme dag: Obstart kr. 800,- derefter + kr. 20,- per kilometer.

levering ved lejlighed: hver fredag og lørdag: Første 50 km er GRATIS der efter kr. 20;- pr km betales ved levering.

levering over 100 km . er med vogenmand (vælge levering med vognmand .)

Kilometer start Oddesundvej 294, 7790

Der er mulighed for at betale ved døren med kontant, eller med MobilePay til 31 51 55 33

Har du betalt med MobilePay. eller har du en konto hos os med kredit, behøver du ikke være hjemme når vi kommer med varen

Er du ikke hjemme når vi kommer med varen, sætter vi den ved aftalt plads

Levering 1 til 14 bigbags på paller  med  lift

Varerne kommer med lastbil med lift 1 til 14 paller  prisen inkluderer 1 – 14 paller

Express levering samme dag: obstart kr. 800,- derefter + kr. 20,- per kilometer.

levering ved lejlighed: max 1 uge: Første 50 km er GRATIS derefter + kr. 20,- per kilometer.

Kilometerpris er per kilometer målt fra Oddesundvej 294, 7790 og til leveringsadressen

Beregnes fra hurtigste vej hos krak.dk

Ekstern levering med vognmand på eu paller:

Jylland, Fyn, Sjælland 

Dine varer bliver leveret til vognmanden samme dag, som din betaling er modtaget, så er de hos dig den efterfølgende dag. Dette kan svinge op til 5 dage, hvis det ligger uden for den daglige rute.

Priserne er indlagt i systemet.

De fleste varer du bestiller på Lagerbutik.eu leveres på hele paller, som transporteres på lastbil og aflæsses med en palleløfter. I henhold til vores handels betingelser garanterer Lagerbutik.eu levering til skellet på din adresse, dog under forudsætning af, at vores vognmand kan nå frem til din adresse med lastbilen. I en lang række tilfælde er vi dog i stand til at efterkomme dine specifikke ønsker til placering af den bestilte vare. Skriv gerne i kommentarfeltet på bestillings-siden hvis du har specielle ønsker til levering eller om vores fragtmand skal kontakte dig ½-time inden leveringen gennemføres.

Afhentning fra vores lager

Henter Selv fra lager og sparer fragt.

Der skal aftales et afhentningstidspunkt ved slevafhentning.

via.: tlf: 31515533 sms: 31515533 eller send en e-mail til: <info@stmv.dk>

Levering kan foretages mandag til thorsdag  fra kl. 10.00 til 15.00 fredag til Søndag efter aftalt tidspunkt.

Retur / fortrydelse

Retur:
Du har 14 dages retur/fortrydelsesret.
Varerne skal returneres i original emballage, og evt. beskyttende emballage. Udgiften til returforsendelser af denne type afholdes af dig. Hvis der er leveret gratis til dig bliver der pålagt leverings omkostninger oveni.

I tilfælde af ombytning af varer på grund af fejlbestilling af kunden bortfalder gratis levering anden gang.

I tilfælde af ombytning af varen på grund af fejllevering, betaler vi leveringen.

Reklamation og garanti
Reklamation og garanti:
Der ydes 2 års garanti mod fabrikations-fejl på alle produkter.
Lagerbutik ombytter eller reparerer så vidt muligt defekte varer,

men vi forbeholder os retten til at afvikle en reklamation ved at udbetale varens købspris.
Udgiften til returforsendelser af denne type afholdes, efter aftale, af Lagerbutik.

Betaling måder:

Forhåndsbetaling:

Du betaler til: Sparekassen Thy

Reg.: 9111  Konto: 0004876148

Husk i meddelelsen at angive dit kontonummer eller ordrenummer

Vi leverer normalt samme dag vi registrerer din indbetaling.

Kontant betaling betaling ved døren .

Vi kan modtage kontanter kun ved levering af os

(det kan vi desværre ikke ved levering med vores vognmand).

Betaling med MobilePay

Fremgangsmåde:

send til  20334 (Her kan du se vores logo med navn.: Sydthy Mørtelværk)

meddelelse hvis direkte overførsel (at angive dit kontonummer eller ordrenummer) .

Fremgangsmåde:

send en sms til 31 51 55 33 (MobilePay ordre nr.) så sender vi dig en anmodning om beløbet, hvor du skal acceptere under aktiviteter. (Her kan du se vores logo med navn.: Sydthy Mørtelværk)

Faktura betaling

Kræver at du har konto med kredit hos os.

Betalling med  EAN-nr.

Det er kun konto med kredit og EAN-nr. tilknyted til konto kan købe på via EAN-nr. hos Lagerbutik.

For at kunne handle på EAN-nr. skal der forevises rekvisition fra firma, institution, skole m.v.

ved forsendelse til adressen,

kan rekvisition sendes via e-mail til.: info@stmv.dk

Husk!!!. Der skal indgå forsendelse i rekvisitionen eller levering/forsendelse skal dækkes af dig.

Diverse info

Husk!!! alle opkald fra hemmeligt telefonnummer bliver automatisk afvist.

Tel.: 45+96885533

Mobil/sms.: 45+31515533

e-mail: <info@stmv.dk>

Firmaprofil

Sydthy Mørtelværk har været i tjenste siden [2007].

Vi specialiserer os i [Lagert Kalk/Mørtel/Sand&Grus og emballage ], og vores [PRODUKTER / YDELSER] du kan regne med. Desuden er vores venlige og professionelle personale her for at besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have om vores virksomhed eller vores tjenester.

Uanset om du har brug for [Kalk/Mørtel/Sand&Grus og emballage ] , har vi hvad du skal bruge til priser du kan betale. Hos Sydthy Mørtelværk, er vores mål at give dig høflig, hurtig og professionel service af højeste kaliber.

Gennemse vores hjemmeside for mere information om Sydthy Mørtelværk. Hvis du har spørgsmål eller gerne vil tale med en fra Sydthy Mørtelværk repræsentant om vores [PRODUKTER / YDELSER], så send en e-mail til os på info@stmv.dk eller ringe til os på 45+96885533

 

Husk!!! alle opkald fra hemmelig / ukendt telefonnummer bliver automatisk afvist

Tips & tricks

Blanding af kalkfarver

Gode råd om kalkning

Kalk husets murerværk

Vejledninger

Enkel vejledning uden stor videnskap til gørselv manden.

CEMENT ELLER KALKMØRTEL

Viden om opbevaring af mørtel i bigbag

Viden om opbevaring af mørtel i løsvægt

Tips til op muring om vinteren

Ydeevnedeklaration

Du kan udskrive den relevante ydeevnedeklaration-

Nedenfor kan du vælge den relevante blanding for at se dokument

Opdateret: 23-02-2023

3,5% Bakkesandsmørtel 0-4mm

3,5% Blandet sands mørtel 0-4mm

3,5% Strandsandsmørtel 0-2mm

5,1% Bakkesandsmørtel 0-4mm

5,1% Blandet sands mørtel 0-4mm

5,1% Strandsandsmørtel 0-2mm

6,6% Bakkesandsmørtel 0-4mm

6,6% Blandet sands mørtel 0-4mm

6,6% Strandsandsmørtel 0-2mm

7,7% Bakkesandsmørtel 0-4mm

7,7% Blandet sands mørtel 0-4mm

7,7% Strandsandsmørtel 0-2mm

9,0% Bakkesandsmørtel 0-4mm

9,0% Blandet sands mørtel 0-4mm

9,0% Strandsandsmørtel 0-2mm

Certifikater

Certificate 2020

Se… og download certificate til mørtel.

Certifikat etiket til bigbag med mørtel

se.. og download certifikat/reach id-EU

see..Sikkerhedsdatablad