Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Dette websted drives af eller på vegne af Sydthy Mørtelværk (“kaldet “Sydthy Mørtelværk”,”vi” “vores” og “os”). Sydthy Mørtelværk registrerede adresse er:

Sydthy Mørtelværk ( Oddesundvej 294, 7760 Hurup Thy – Danmark )

Velkommen til Sydthy Mørtelværk´s hjemmeside:

Velkommen til Sydthy Mørtelværk´s hjemmeside. Sydthy Mørtelværk er ejet af Sydthy mørtelværk. Vores hjemmeside tilbyder dig information og ressourcer om os, vores forretning, vores produkter og andre værktøjer og tjenester. Læs venligst disse brugsvilkår grundigt før du bruger denne hjemmeside. Din adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt disse brugsvilkår og andre gældende love. Din adgang til eller brug af denne hjemmeside udgør din accept af at være bundet af disse vilkår og betingelser for brug. Hvis du ikke accepterer disse brugsvilkår, skal du ikke bruge denne hjemmeside. Du bedes gennemgå disse brugsvilkår periodisk da disse brugsvilkår kan ændre sig og Sydthy Mørtelværk

Din alder og accept af disse brugsvilkår:

Brug af denne hjemmeside er kun tilgængeligt for personer, der kan indgå juridisk bindende kontrakter. Personer, der er inkompetente eller juridisk ikke er i stand til at indgå en juridisk bindende kontrakt er ikke berettiget til at bruge hjemmesiden. Du accepterer og anerkender, at du: (i) har læst og forstået og betingelsesløst accepteret disse brugsvilkår, som ændres fra tid til anden, (ii) giver samtykke til brug af elektronisk kommunikation med henblik på indgåelse af kontrakter, og bekræfter vilkår fra Lagerbutik (i) giver samtykke til elektronisk levering af meddelelser, politikker og transaktions optegnelser der blev igangsat eller afsluttet af dig online, og (vi) erkender, at du har adgang til den nødvendige software og hardware til at modtage elektroniske optegnelser fra Sydthy Mørtelværk i forbindelse med transaktioner der blev igangsat eller afsluttet af dig online. Hvis du ikke kan indgå en juridisk bindende kontrakt, vil vi kun acceptere din brug af dette hjemmeside, hvis dine forældre eller værge accepterer disse brugsvilkår.

Ændringer i disse brugsvilkår eller hjemmesiden:

Lagerbutik kan ændre disse brugsvilkår eller hjemmesiden når som helst uden noget krav om at give besked til dig andet end ved at offentliggøre ændringerne på denne hjemmeside. Disse ændringer vil blive effektueret ved Lagerbutiks offentliggørelse af disse ændringer på hjemmesiden. Du accepterer, at Lagerbutik ikke vil være ansvarlig over for dig hvad angår eventuelle ændringer eller ophævelse, helt eller delvis, af brugsvilkårene for denne hjemmeside. Din videre brug af hjemmesiden efter disse ændringer vil udgøre din accept af ændringerne i brugsvilkårene eller denne hjemmeside.

Opsigelse:

Du kan afbryde brugen af hjemmesiden til enhver tid. Sydthy Mørtelværk forbeholder sig ret til efter eget skøn at opsige, pålægge yderligere betingelser for eller begrænse din brug af alle eller en del af denne hjemmeside uden grund, uden varsel og uden ansvar over for dig eller nogen anden. Disse brugsvilkår der vedrører din brug af Lagerbutiks intellektuelle ejendoms rettigheder, godtgørelse og ansvars begrænsning vil overleve enhver opsigelse, udløb eller efterfølgende ændring af disse brugsvilkår.

Intellektuel ejendom:

Du anerkender, at alle virksomheds oplysninger, kode, indhold, tegninger, grafik, information, logoer, meta data, meta tags, marketings oplysninger, sideformat og stil, sætninger, billeder, produktbeskrivelser, produktanmeldelser, figurer, tekst og varemærker og alle intellektuelle ejendoms rettigheder og god tro forbundet hermed (samlet benævnt “hjemmesidens indhold”) er ejet af Lagerbutik og Lagerbutik forbeholder sig alle rettigheder i og til hjemmesidens indhold. Medmindre det udtrykkeligt er tildelt dig i henhold til disse brugsvilkår, giver Lagerbutik dig ikke nogen rettighed, ejendoms bevis eller interesse i eller til hjemmesidens indhold. Du vil ikke slette, fjerne eller på anden måde ændre meddelelser om ophavsret, varemærker eller anden navne beskyttet tekst der findes i eller på hjemmesidens indhold. Du vil ikke påbegynde retslige procedurer for at bringe i fare, begrænse eller blande dig på nogen måde i Sydthy Mørtelværk´s ejerskab af hjemmesidens indhold. Lagerbutik forbeholder sig eneret efter eget skøn til at fremsætte krav mod tredjeparter for krænkelse eller uretmæssig tilegnelse af sine intellektuelle ejendoms rettigheder til indhold på hjemmesiden. Hjemmesiden kan indeholde indhold, der ejes eller licenseres af tredjeparter. Alle restriktioner, der er fastsat i disse brugsvilkår gælder også for al hjemmesidens indhold, der ejes eller licenseres af tredjeparter.

Tildeling af Licens:

Underlagt de begrænsninger, der defineres i disse brugsvilkår, tildeles du en midlertidig, ikke-eksklusiv, uoverdragelig, betinget, begrænset ret til adgang og brug af hjemmesiden udelukkende til formålet med dit eget ikke-kommercielle brug for at gennemgå oplysninger om Sydthy Mørtelværk og Sydthy Mørtelværk´s produkter og levere indhold om Sydthy Mørtelværk´s produkt, hvor tilladt.

Licensrestriktioner:

Du vil ikke, tillade, hjælpe eller instruere nogen tredje person til at: (i) udtrække, separere, fjerne eller på anden måde kopiere indhold på hjemmesiden, (i) adskille, dekompilere, reverse engineer eller på anden måde konvertere en del af hjemmesidens indhold til kilde kode eller en menneske-opfattelig form, (i) at tilpasse, ændre eller skabe afledte værker fra hjemmesidens indhold, (vi) distribuere, behæfte, lease, udleje, sælge, udsende, overføre eller på anden måde disponere over hjemmesidens indhold, helt eller delvist, eller (v) bruge hjemmesidens indhold til andre formål end dem som er udtrykkeligt anført nedenfor.

Din konto på denne hjemmeside:

Under visse omstændigheder kan vores hjemmeside give dig mulighed for at give din mening og feedback vedrørende vores produkter, og du kan få særlige priser for at deltage i marketingkampagner efter Lagerbutiks eget skøn. Til gengæld kan du blive bedt om at oprette et brugernavn og adgangskode til din brug. Vælg et ikke-indlysende kodeord og opbevar dit brugernavn og adgangskode med omhu; lad ikke nogen anvende dine login-oplysninger til at få adgang til hjemmesiden og ændr din adgangskode regelmæssigt. Du accepterer straks at underrette Lagerbutik i tilfælde af uautoriseret brug af dine login-oplysninger. Sydthy Mørtelværk er ikke ansvarlig for tab eller erstatningsansvar som følge af uautoriseret brug af dine login-oplysninger med eller uden din viden. Du er fuldt ud ansvarlig for alle aktiviteter, der sker ved brug af dine login-oplysninger. Sydthy Mørtelværk forbeholder sig ret til at træffe foranstaltninger, de finder nødvendige for at garantere sikkerheden af hjemmesiden, og din konto, herunder uden begrænsning, opsigelse af din konto, ændring af din adgangskode eller anmodning om yderligere godkendelses oplysninger fra dig. Sydthy Mørtelværk lover ikke eller garanterer ikke at dine personlige oplysninger er fri for sikkerhedtrusler eller andre sårbarheder. Se venligst Sydthy Mørtelværk fortrolighedpolitik for vilkårene for behandling og brug af dine oplysninger. Sydthy Mørtelværk forbeholder sig ret til at opsige din konto, hvis Sydthy Mørtelværk skønner at din konto har været inaktiv i en længere periode.

Dit indhold på denne hjemmeside:

For at lægge indhold ind på hjemmesiden, skal du oprette en konto og blive en registreret bruger. Når du lægger eller indsender information til hjemmesiden, accepterer du at give sande, nøjagtige, aktuelle og korrekte oplysninger og straks at opdatere oplysningerne så de er sande, nøjagtige og aktuelle. Hvis du oplyser nogen oplysninger, der er eller som Sydthy Mørtelværkmed rimelighed mener er usandt eller unøjagtig, kan Sydthy Mørtelværk redigere, fjerne eller nægte sådanne oplysninger og suspendere eller opsige din adgang til din konto. Sydthy Mørtelværk gennemser ikke på forhånd indhold, som du eller andre brugere lægger ind på hjemmesiden og hjemmesiden fungerer blot som et forum hvor brugerne kan diskutere Lagerbutiks produkter. Lagerbutik garanterer ikke, at oplysningerne er sande, nøjagtige eller aktuelle eller på anden måde falske, misvisende, ukorrekte, bedrageriske, vildledende eller ulovlige. Medmindre andet er fastsat i Lagerbutiks fortrolighedpolitik, accepterer du, at enhver kommunikation, der transmitteres til alle via hjemmesiden eller ophavs retligt beskyttede værker lagt ind på hjemmesiden af dig, herunder, uden begrænsning, spørgsmål, kommentarer, forslag, anmeldelser, beskrivelser, ideer, planer, noter, tegninger, konfigurationen, specifikationer, indkøbs ordrer, tilbud eller anmodninger om tilbud, data om ydeevne, kontooplysninger eller andet materiale, data eller oplysninger, er ikke-fortrolige, og ved at lægge ethvert indhold eller oplysninger ind på hjemmesiden, giver du Lagerbutik en ikke-eksklusiv, ikke-genkaldelig, verdensomspændende ret til at bruge dine indsendte oplysninger og indhold
på hvilken som helst måde eller i hvilket som helst medie, herunder retten til at adaptere, ændre, skabe afledte værker, underlicensere og kommercialisere uden kompensation til dig. Din brug af hjemmesiden udgør dit samtykke til, at give Sydthy Mørtelværk lov til at gemme indhold oprettet af dig, herunder dine personlige oplysninger på Sydthy Mørtelværk´s værts computere. Du accepterer også at iagttage og følge de følgende opsætnings regler:

  • Du må ikke udgive dig for nogen anden.
  • Undlad at indsende indhold, der indeholder oplysninger, der er urigtige, vildledende, unøjagtige, bedrageriske, vildledende eller som opfordrer til ulovlige aktiviteter.
  • Undlad at indsende dine personlige oplysninger eller anmode om personlige oplysninger fra andre brugere af hjemmesiden.
  • Undlad at indsende indhold eller oplysninger i strid med nogen love.
  • Undgå at fornærme eller krænke andre brugere af hjemmesiden. Undlad at indsende indhold, der er stødende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, skadeligt, chikanerende, truende, hadefuldt, misbrugende, vulgært, obskønt, pornografisk eller seksuelt eksplicit.
  • Indsend kun konstruktive oplysninger. Kom ikke med spekulationer om eller indsend ikke rygter om Lagerbutik, Lagerbutiks produkter eller andre brugere.
  • Undlad at indsende oplysninger, som du ikke ejer eller kontrollerer alle rettigheder til. Du er ansvarlig for al indhold som du indsender.

Beskyttelse af personlige oplysninger:

Vores fortrolighedspolitik beskriver indsamlingen og brugen af oplysninger på denne hjemmeside. Læs vores fortrolighedspolitik forud for enhver anvendelse af denne hjemmeside.

Brugerklage over indhold:

I tilfælde af at stødende indhold eller oplysninger vises på hjemmesiden, skal du underrette Sydthy Mørtelværk skriftligt om det stødende indhold. Sydthy Mørtelværk vil gøre alt hvad de kan for at efterforske alle påstande om stødende indhold, der overtræder brugsvilkårene, men Lagerbutik repræsenterer ikke eller garanterer ikke, at Sydthy Mørtelværk vil træffe foranstaltninger i forbindelse hermed.

Meddelelse vedrørende påstand om overtrædelse:

Hvis du mener, at dit arbejde er blevet uretmæssig kopieret og indsendt til hjemmesiden, bedes du forsyne Sydthy Mørtelværk med dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, en fysisk eller elektronisk gengivelse af din underskrift, en beskrivelse af dit ophavs retligt beskyttede værk, en beskrivelse af placeringen af dit ophavs retligt beskyttede værk på hjemmesiden og en erklæring fra dig underlagt straf for mened, om at ovenstående oplysninger er korrekte, og at du er indehaver af ophavsretten eller på anden måde er bemyndiget til at handle på vegne af indehaveren af ophavsretten.

Meddelelser for klager:

Send alle juridiske meddelelser i henhold til disse brugsvilkår til:

Sydthy Mørtelværk

Oddesundvej 294, 7760 Hurup Thy – Danmark

Hjemmesidens sikkerhed:

At kompromittere sikkerheden på hjemmesiden er forbudt og kan resultere i straffe-og civilretsligt ansvar. Sydthy Mørtelværk kan undersøge sikkerheds kompromitterende aktiviteter og vil kontakte og samarbejde med de rets håndhævende myndigheder hvis en forbrydelse muligvis har fundet sted. Lagerbutik anser følgende aktivitet som forsøg på at kompromittere sikkerheden af hjemmesiden: uautoriseret adgang til oplysninger om Lagerbutiks server-computer eller systemer såsom sonder, skanninger, eller sårbarhedtest af hjemmesiden, by pass eller omgåelse af hjemmesidens godkendelses foranstaltninger, forstyrrelse af service til alle slutbruger, forstyrrelse af eller manipulation med hjemmesidens værts computer eller netværk hvilket muliggør forbindelse med eller til hjemmesiden, forsøg på at overbelaste Sydthy Mørtelværk´s værts computer eller netværk, ændring af eller kloning af pakkehadere, e-mail -header eller meddelelses-headere.

Sydthy Mørtelværk´s brug og opbevaring af oplysninger:

Sydthy Mørtelværk kan oprette standard praksis og begrænsninger vedrørende brugen af hjemmesiden, herunder hvilken type bruger-indsendt indhold der er tilladt på hjemmesiden, det maksimale antal dage brugeroprettet indhold kan vises, være tilgængeligt eller blive opbevaret af Lagerbutik eller det maksimale antal e-mails en konto kan sende eller modtage e-mails, og den maksimale diskplads der tildeles den enkelte slutbruger. Lagerbutik har intet erstatningsansvar for bevarelse eller sletning af indhold eller personlige oplysninger som vedligeholdes af hjemmesiden eller på anden måde blev givet af dig til Lagerbutik gennem brug af hjemmesiden. Lagerbutik forbeholder sig ret til at ændre sin brug og opbevaring af indhold og oplysninger fra tid til anden.

Links til tredjeparters hjemmesider:

Denne hjemmeside kan linke til andre hjemmesider der ejes eller drives af tredjeparter. Disse links er udelukkende for din information og bekvemmelighed. Lagerbutik har ingen kontrol over disse tredjeparters hjemmesider. Lagerbutik fremsætter ingen løfter hvad angår sikkerhed, indhold, nøjagtighed, relevans eller ethvert andet aspekt af sådanne reklamer eller tredjeparters hjemmesider med forbehold for hovedreglen i ovenstående: (i) Lagerbutik godkender ikke de reklamer eller organisationer der sponsorerer linkede hjemmesider og godkender ikke de synspunkter, eller de produkter/tjenester, der udbydes heri (ii) Lagerbutik autoriserer ikke og kan ikke tillade brug af ophavsretligt beskyttet materiale, der er indeholdt i sådanne reklamer og linkede hjemmesider, og (iii) Lagerbutik er ikke ansvarlig for transmissioner, som du kan modtage fra sådanne linkede hjemmesider. På grund af internettets natur, garanterer vi ikke, at adgang til sådanne linkede hjemmesider eller nogen af deres sider, vil være uafbrudt eller fejlfri.

reklamer:

Nogle af de tjenester, faciliteter eller funktioner på hjemmesiden understøttes af reklameindtægter og hjemmesiden kan vise annoncer og reklamer. Disse reklamer kan være målrettet mod indholdet af information der opbevares på hjemmesiden, forespørgsler, der fremsættes via hjemmesiden eller andre oplysninger. Måden, formen og omfanget af reklamering af Lagerbutik på hjemmesiden kan ændres uden særlig varsel. Som modydelse for Sydthy Mørtelværk´s tildeling til dig af begrænset og betinget adgang til og brug af hjemmesiden, og indholdet heri, accepterer du, at Sydthy Mørtelværk kan placere sådanne reklamer på hjemmesiden.

Produktordrer:

Alle indkøbs ordrer på produkter som er bestilt af dig gennem denne hjemmeside er underlagt Lagerbutiks accept og tilgængelighed en af produktet eller som ellers fastsat ved lov. Sydthy Mørtelværk forbeholder sig ret til at nægte at acceptere eller annullere enhver købs ordre uden grund og uden ansvar over for dig eller nogen anden. Alle indkøbs ordrer for produkter er underlagt Sydthy Mørtelværk´s salgs vilkår og disse brugsvilkår vil ikke have forrang over hvilke som helst salgs vilkår. Sydthy Mørtelværk fraskriver sig alle garantier i forbindelse med ethvert produkt eller tjenesteydelse der ikke er specificeret i henhold til salgs vilkårene. Prisfastsættelsen, funktionalitet og specifikationer for alle Sydthy Mørtelværk produkter og tjenester, herunder dem, der vises på denne hjemmeside, er angivet i den respektive Sydthy Mørtelværk prisliste, produktdokumentation eller tjenestedokumentation. Ingen beskrivelse af funktioner eller funktionalitet af produkterne på denne hjemmeside vil erstatte eller have forrang over, en sådan produktdokumentation. Hvis Sydthy Mørtelværk nægter at acceptere eller annullere din købs ordre efter din betalings metode er blevet opkrævet eller på anden måde modtaget af Sydthy Mørtelværk , vil Sydthy Mørtelværk , efter eget valg og eget skøn, ændre betalings metoden eller udstede dig en refundering.

Håndhævelse:
Sydthy Mørtelværk forbeholder sig ret til at håndhæve disse brugsvilkår efter Sydthy Mørtelværk eget skøn. Sydthy Mørtelværk kan udstede advarsler, suspendere eller opsige brug eller adgang til hjemmesiden, redigere bruger-indsendt indhold og oplysninger, retsforfølge eller anlægge sag for overtrædelse af disse brugsvilkår. Sydthy Mørtelværk´s manglende håndhævelse af enhver rettighed eller bestemmelse i disse brugsvilkår vil ikke udgøre en frafald else af en sådan rettighed eller bestemmelse. Hvis nogen rettighed eller bestemmelse anses for værende ulovlig eller ugyldig, så vil bestemmelsen blive anset for værende adskillelig fra disse brugsvilkår og vil ikke påvirke gyldigheden eller rets kraften af de resterende vilkår. Disse vilkår vil blive styret og fortolket i henhold til lovgivningen i Danmark

Erstatning:
Du accepterer at friholde, forsvare og skadesløsholde uden begrænsning, Sydthy Mørtelværk , dets moderselskab, aktionærer, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere og leverandører fra og mod alle krav, tab, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger, herunder, uden begrænsning. advokatsalærer, som følge af eller på nogen måde relateret til din brug af denne hjemmeside, herunder uden begrænsning ethvert indhold indsendt eller på anden måde skabt af dig. Denne forpligtelse vil overleve ophør eller ændring af disse brugsvilkår.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTI:

Hjemmesiden og informationen og indholdet, leveres af Sydthy Mørtelværk “AS IS” og uden garanti af nogen art. Bortset fra hvad der er forbudt ved lov, fraskriver Sydthy Mørtelværk sig alle garantier af enhver art, herunder, men ikke begtensæt til, stiltiende garantier for salgabhed og egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. Sydthy Mørtelværk lover ikke eller garanterer ikke at hjemmesiden vil  være uafbrudt  eller fejlfri, at alle mangler vil blive rettet eller at denne hjemmeside eller server som  gør hjemmesiden tilgængelig er fejlfri eller fri for  nogen sikkerhedkompromitterende mekanismer. Sydthy Mørtelværk giver ingen  garanti eller løfter vedrørende brugen af oplysningerne eller indholdet på denne hjemmeside hvad angår deres korrekthed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, sandhed, anvendelighed,pålidelig hed eller andet.

ANSVARSBEGRÆNSNING:

Sydthy Mørtelværk kan ikke gøres ansvarlig for nogen nogen direkte, specielle, tilfældige, indirekte eller følgeskader som følge af brug af eller manglende evne til at bruge denne hjemmeside eller ydeevnen eller adfærd hos hos andre brugere af denne hjemmeside, selvom Sydthy Mørtelværk er bekendt med muligheden for sådanne skader. DU tager det fulde ansvar for din brug af hjemmesiden. Dit eneste rets middel mod Sydthy Mørtelværk grundet utilfredshed med hjemmesiden eller indholdet, er at stoppe med at bruge hjemmesiden. men hvis Sydthy Mørtelværk bliver fundet ansvarlig over for dig for eventuelle skader eller tab, som på hvilken som helst måde er forbundet med din brug af denne hjemmeside eller indhold, vil Sydthy Mørtelværk´s ansvar ikke overstige Kr. 100,00.

Adskillelighed:

Hvis nogen del af disse brugsvilkår anses for værende ulovlige eller ikke kan håndhæves af en kompetent domstol, skal en sådan bestemmelse anses for værende adskillelig fra de øvrige dele af disse brugsvilkår og kan ikke påvirke eller forringe gyldigheden af håndhævelsen af de øvrige bestemmelser i disse brugsvilkår. Hvis nogen del af disse brugsvilkår anses for værende urimelige af en kompetent domstol, skal sådanne vilkår begrænses i det omfang der betragtes som rimelig og fortsætte med at være gyldig og kunne håndhæves.